Vežbajte Vaš kreativni um

Odgovori na pitanja:

1. Šta dobijem ako pronađem grešku u tekstu knjige “Vežbajte Vaš kreativni um”? 
Hajde da uradimo ovako: za svaku grešku koju pronađete u tekstu dobiće odštampani primerak knjige!
Ako grešku pronađe neko ko je zainteresovan za mentorske sesije ili trening, za svaku pronađenu grešku dobija 20% popusta. Popust se računa kumulativno, što znači da za pronađenih 5 grešaka dobijate besplatan trening, koučing ili mentoring sesiju!
Greške koje ovde objavimo se ne računaju:
1. strana 11, pasus 2, red 3, piše učesvtovao a treba učestvovao
2. strana 47, pasus 2, red 1, piše veilka a treba velika
3. strana 50, pasus 1, red 8, piše konstanto a treba konstantno
4. strana 88, pasus 2, red 4, piše nemojete a treba nemojte
5. strana 140, pasus 4, piše kao bi a treba kako bi
6. strana 164, pasus 4, piše najboljeje a treba najbolje je
7. strana 185, pasus 2, piše tokom putovanja a treba tokom putovanja dogodilo